Skip to main content

€ 30 miljoen ondersteuning mkb’ers en onderzoekers biomedische innovatie

Gepubliceerd op: dinsdag 21 mei 2024 | 9:26

Nederland is sterk als het gaat om biomedische innovatie met veelbelovende startups en scale-ups die bijdragen aan bijvoorbeeld regeneratieve geneeskunde. Dit is het herstellen of voorkomen van beschadigde weefsels, cellen of organen door gebruik te maken van de capaciteit van het lichaam om zichzelf te genezen. Mkb’ers en onderzoekers krijgen € 30 miljoen ondersteuning om gezamenlijk te werken aan innovaties via de Subsidieregeling Regeneratief Geneeskundige Onderzoeksprojecten (SRGO). Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de regeling gepubliceerd.

Regeneratieve geneeskunde is een relatief nieuw vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Het is onderdeel van biotechnologie, 1 van de gebieden die door het kabinet als prioritair is aangemerkt binnen de Nationale Technologiestrategie. Het totale budget van de SRGO is in delen beschikbaar via 3 tenders. De 1e opent voor aanvragen van 1 juli tot 2 december 2024. De financiering komt vanuit de ministeries van EZK en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Rijksdienst voor Ondernement Nederland (RVO) voert de regeling uit.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Onze Life Sciences & Health sector staat er mondiaal goed op. Nederland is sterk in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, zoals regeneratieve geneeskunde, waar het zelfherstellende vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. De SRGO-regeling helpt om de samenwerking tussen wetenschap en mkb te vergroten. Zo kunnen we nog meer kennis omzetten in innovaties. Uiteindelijk leidt dat tot succesvolle behandelingen via regeneratieve geneeskunde.”

Samenwerking RegMed XB
Onder de noemer RegMed XB (regenerative medicine crossing borders) werken wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit de topclusters in Nederland (Leiden, Utrecht, Brabant en Limburg) en Vlaanderen (Leuven) samen. 1 van de pijlers van RegMed XB is gericht op samenwerkingen tussen wetenschappelijke instellingen en mkb-ondernemingen.

De nieuwe SRGO-regeling gaat hier aan bijdragen, omdat mkb’ers die nu werken aan klinische en commerciële toepassingen nauwelijks of geen financiële middelen hebben om (aanvullend) fundamenteel of toegepast onderzoek te doen naar bijvoorbeeld een specifiek werkingsmechanisme of naar nieuwe toepassingen van een veelbelovende biomedische technologie.

Projecten die zich richten op regeneratief geneeskundige behandelmethoden op het deelgebied van orgaandonatie en -transplantatie hebben in deze regeling extra de aandacht. Nieuwe en betere behandelingen kunnen er ook voor zorgen dat orgaantekorten worden verminderd.